Послуги у сфері права:
•    Правова допомога в сферах: конституційного, цивільного, кримінального, адміністративного, міжнародного права.
•    Консультації, роз’яснення, написання позовних, апеляційних, касаційних скарг.
•    Написання скарги до Європейського суду з прав людини та пов’язана з цим правова допомога.
•    Правова допомога в сфері захисту від суб’єктів владних повноважень які здійснюють державний нагляд, контроль.
•    Правова допомога в сфері КУпАП.
•    Правова допомога в сфері захисту конституційних прав і свобод.